Εκτύπωση
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
 Χριστοφοράκος Αντώνιος  Διευθυντής - Μαθηματικός ΠΕ03
 Σαράντη Ανθή

 Φυσικός - ΠΕ 04.01

Τσιμπίδη Σοφία

Γαλλικής γλώσσας - ΠΕ 05

Αποστολοπούλου Χρυσούλα

Αγγλικής γλώσσας - ΠΕ 06

Νικολαΐδου Άννα

Φυσικής Αγωγής - ΠΕ 11

Σαράντη Άννα

Πληροφορικής - ΠΕ 86

Τζανάκου Ανθία

Θρησκευτικών - ΠΕ 01

Γκίκα Αικατερίνη

Φιλόλογος - ΠΕ 02

Πολίτη Σταματική Κοινωνικών Επιστημών - ΠΕ 78
Μπούτσικου Ιωάννα Μαθηματικός - ΠΕ 03
Ρουμελιώτη Κυριακή Φιλόλογος - ΠΕ 02
Δημήτρουλα Ερασμία Μουσικής Επιστήμης - ΠΕ 79.01